in fb vk
kazan.bezformata.com 05 03 2019
http://kazan.bezformata.com/listnews/gonki-kazanskogo-lizhnogo-marafona/73292244/" target="_blank">http://kazan.bezformata.com/listnews/gonki-kazanskogo-lizhnogo-marafona/73292244/
minsport.tatarstan.ru 05 03 2019
http://minsport.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1417919.htm" target="_blank">http://minsport.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1417919.htm
www.sovsport.ru 04 03 2019
https://www.sovsport.ru/ssr/2:889878" target="_blank">https://www.sovsport.ru/ssr/2:889878
news.sputnik.ru 04 03 2019
https://news.sputnik.ru/sport/a1e308c15914faef1f63294263cace29c55137d3" target="_blank">https://news.sputnik.ru/sport/a1e308c15914faef1f63294263cace29c55137d3